Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

Dobrodošli na spletni strani Centra za socialno delo Jesenice

 Z našo spletno stranjo vam želimo čim bolj približati delovanje naše institucije, olajšati dostop do informacij omožnostih uveljavljanja pravic s področja socialnega varstva, predstaviti naše storitve, ter vas seznaniti z aktualnimi dogodki in novostmi na področjih našega dela.
V kolikor potrebujete več informacij nas lahko pokličete ali osebno obiščete.

 


 

Obvestila

Družinski zakonik

 

Od 15.4. 2019 dalje se v celoti uporablja določila Družinskega zakonika, ki ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo in koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Zakonske določbe se smiselno  uporabljajo tudi za partnersko zvezo. 

Pomembna novost je tudi Obvezno PREDHODNO SVETOVANJE; pred uvedbo postopka za razvezo zakonske zveze, če imata zakonca oz. zunaj zakonska partnerja mladoletne otroke nad katerimi imata starševsko skrb, pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka  (spori o varstvu in vzgoji, preživljanju, stikih, o vprašanjih izvajanja starševske skrbi), tudi pred izdajo nove odločbe ter pred urejanjem stikov otroka z drugimi osebami. 

Namen predhodnega svetovanja je opozoriti na varstvo koristi otroka, pomen sporazumnega urejanja razmerij, možnosti vključitve v svetovanje in seznanitev z možnostjo mirnega reševanja sporov (mediacijo). 

Predhodno svetovanje se izvaja na centrih za socialno delo, brez prisotnosti pooblaščencev in je obvezno pred podajo predloga na sodišče. O predhodnem svetovanju se oblikuje zapisnik, ki je obvezna priloga k predlogu v postopkih za varstvo koristi otroka in v postopkih o zakonskih sporih. 

Uporabnikom v pomoč: zaprosilo za vključitev v predhodno svetovanje.pdf

 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uvelojavljanje pravic iz javnih sredstev obvestilo - uveljavljanje pravic po ZUPJS.doc

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

 
   
   

SPLETNA STRAN CSD GORENJSKA, ENOTE JESENICE JE V IZDELAVI

Podatki: CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

               Koroška cesta 19

                 4 000 KRANJ

                 T: 04 620 48 00

                  F: 04 620 48 01

                  E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni podatki Enote Jesenice ostajajo nespremenjeni.

Reorganizacija centrov za socialno delo

Reorganizacija centrov za socialno delo - nova organizacijska struktura s 1.10.2018

Reorganizacija centrov za socialno delo.doc

Osebna asistenca

Pravica do osebne asistence in pravica do komunikacijskega dodatka  na podlagi Zakona o osebni asistenci (Ur.l.RS, št.10/17 in 31/18) ali krajše ZOA

OSEBNA ASISTENCA.docx

vloga za OSEBNO ASISTENCO.docx

vloga za KOMUNIKACIJSKI DODATEK.docx

starševsko varstvo

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da bo s 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

do obrazcev lahko dostopate preko spletne strani MDDSZ:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavitev_pravic_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo

očetovski dopust in pomoč ob rojstvu otroka

OČETOVSKI DOPUST

Za očete otrok, rojenih od vključno 1.5.2018 dalje, bo veljala drugačna ureditev glede izrabe očetovskega dopusta (trajanje ostaja enako – skupaj 30 dni) in sicer:

Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta oziroma pravice do starševskega dodatka v strnjenem nizu za tega otroka. Če mati del starševskega dopusta prenese, se rok za izrabo očetovskega dopusta ne podaljša.

Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo.

  POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Za vse otroke, rojene od vključno 1.1.2018, je pravica do pomoči ob rojstvu otroka ponovno univerzalna in ni vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki ste jim po dosedanji ureditvi pravico do pomoči ob rojstvu otroka zavrnili zaradi preseganja cenzusa in tisti, ki vloge še niso vložili, otrok pa je rojen od vključno 1.1.2018 do uveljavitve zakona (17.2.2018), imajo možnost uveljavljati pravico še največ 60 dni po uveljavitvi novele ZSDP-1.Odločanje brez upoštevanja cenzusa velja za vse vloge, vložene po 17.3.2018.

 

 

 

izplačila denarnih pomoči

Prejemnike denarnih socialnih pomoči in njenih posebnih oblik obveščamo, da je bila na MDDSZ sprejeta odločitev o preklicu premika rednega izplačila iz druge polovice meseca na začetek meseca. Datumi obdelave in izplačil denarne socialne pomoči ostajajo enaki kot do sedaj. Naslednje redno izplačilo denarne socialne pomoči bo 20. aprila 2018.

 

vabilo prostovoljcem

K sodelovanju vabimo nove prostovoljce!

Na CSD Jesenice že 25 let izvajamo preventivni program »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki«.

S programom poskušamo doseči najbolj ranljivo populacijo otrok in mladostnikov s katerimi se srečujemo v svojem vsakdanjem delu. Ker potreb teh otrok ne moremo zadovoljiti le s strokovnim delom delavcev CSD, v program vključujemo prostovoljce, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti delu z mladimi. Pri tem iščemo prostovoljce, ki zmorejo prisluhniti otroku, ga sprejeti takega kot je in ga podpreti pri iskanju najboljših možnosti in poti iz krize oziroma stiske. Vabimo vse tiste, ki bi kot prostovoljci sodelovali pri pomoči otrokom, da vzpostavijo z nami kontakt. Mentorica in kontaktna oseba na CSD Jesenice za program "Prostovojno delo" je strokovna delavka Marijana Odorčić, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , tel. št. 04/583 46 05, dosegljiva v poslovnem času CSD Jesenice.

Več o programu na spletni strani www.csd-jesenice.si (programi).