Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

NAMEN IN CILJI SKUPINE:

- povečano lastno zavedanje ,

- učenje strategij za spremembo vedenja,

- izboljšane komunikacijske spretnosti,

- spodbujanje izražanja lastnih občutkov,

- učenje obvladovanja stresnih situacij,

- razvijanje samozaupanja in samospoštovanja,

- prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve ,

- zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (npr. odklonskega vedenja)

-  razširjena socialna mreža.

      - spremembe lastnih vzorcev vedenja in odzivov

 

ČAS IZVAJANJA:

-     v letu 2014 smo izvedli sedem srečanj

-     v načrtu je , da se program izvaja preko celega šolskega leta, 1 x mesečno, razen v času poletnih počitnic (julij, avgust). Srečanja skupine trajajo eno uro in pol.

 

UPORABNIKI, člani skupine:

-    mladostniki, ki so obravnavani na CSD zaradi težav v odraščanju

-    mladostniki, ki so bili v obravnavi zaradi postopkov na sodišču in  katerim je sodišče zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov izreklo vzgojni ukrep

 

OBSEG PROGRAMA:Na prvem srečanju ob začetku novega šolskega leta, v septembru,  oblikujemo novo skupino mladostnikov, h kateri se pridružijo novi člani. Na prvem srečanju mladostniki sokreirajo program, s svojimi predlogi in idejami prispevajo, katere vsebine bomo na skupini obravnavali. Prednost dajemo potrebam in interesom mladostnikom, katere vsebine so jim aktualne in bi o njih radi vedeli več oz. katere težave in problemi so v ospredju, ki bi jih radi podelili v skupini.  V letu 2014 smo v skupino vključevali tudi mladostnike z vzgojnimi ukrepi sodišč kot sta nadzorstvo organa socialnega varstva in navodilo udeležiti se socialnega treninga (3)

 

Delavnice so izkustvene, pri izvajanju uporabljamo različne metode in tehnike (uporabljamo risalne tehnike, igranje vlog, delo v parih)

 

Poleg uvodnega srečanja skupine smo v letu 2014 izvedli še delavnice na temo:

 

Načini komunikacije: razvijanje zaupanja vase in učenje nastopanja v javnosti

-       spoznavanje sebe , predstavitev

-       zavedanja lastnega odnosa s starši, uvid v težave v odnosu, lastna aktivna vloga pri nastajanju in reševanju konfliktov

-       o strahovih

-       spoznavanje sebe II: kaj je najlepše kar sem videl, slišal, jedel,…kakšna so moja pričakovanja in želje od drugih udeležencev v skupini

-       kaj zanima mladostnika pri 15.letih

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v skupino vključenih 7 mladostnikov.

 

UMESTITEV PROGRAMA: Področje dela z mladostniki je del rednega dela CSD. Osnovno vodilo k oblikovanju skupine je čim večja učinkovitost pri pomoči in delu z mladostniki in njihovimi družinami. Nekateri starši izmed mladostnikov so vključeni tudi v skupino staršev s težavami otrok v odraščanju.Vključitev v skupino pomeni celostni pristop k pomoči in obravnavi mladostnika. In je ena izmed oblik podpore mladostniku. 

 

 FINANCIRANJE: Program ni finančno podprt, ker smo z njim šele pričeli v letu 2013..V letu 2015 bi bila smiselna prijava na razpis in pridobitev sredstev s strani Občine Jesenice. Tematske sklope in delavnice je pripravljala in izvajala strokovna delavka CSD izven rednega delovnega časa ter prostovoljno. V letu 2014 se je k izvajanju priključila tudi študentka socialnega dela, kot prostovoljka.

Glede na oblikovan vsebinski program bomo k izvedbi posameznih srečanj oz. delavnic povabili še druge, zunanje izvajalce.

 

REZULATI IN EVALVACIJA: Skupina, ki je delovala v šol. letu 2013/2014 je bila homogena, mladostniki so redno hodili na srečanja in aktivno sodelovali. S šol. letom 2014/2015 smo v skupino priključili nove mladostnike, ki so v skupino vnesli novo dinamiko. Iz evalvacij, ki jih opravimo po vsakem srečanju, se večina mladostnikov počuti dobro.

 

TEŽAVE: Z vključitvijo novih mladostnikov se kažejo težave z zaupanjem in občutkom varnosti v skupini, večina mladostnikov se poznajo med seboj od prej, obiskujejo isto šolo in se »na takšen način«, ko spregovorijo o sebi ne poznajo, zato nastajajo težave koliko in kako povedati o sebi, da ohranijo svoj »prejšnji status«.

 

Stari člani skupine nove člane težko sprejemajo medse – novi člani pomenijo spremembo dinamike v skupini, kar nekateri člani težje doživljajo.

 

Neredno prihajanje na skupino je moteče in onemogoča kontinuirano delo z mladostniki v skupini.

 

Pripravila:

Monika Pogačar, dipl. soc. del.