Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

NAMEN IN CILJI PROGRAMA:

S programom poskušamo doseči najbolj ranljivo populacijo otrok in mladostnikov s katerimi se srečujemo v svojem vsakdanjem delu. Ker potreb teh otrok ne moremo zadovoljiti le s strokovnim delom delavcev CSD, v program vključujemo prostovoljce, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti delu z mladimi. Pri tem iščemo prostovoljce, ki zmorejo prisluhniti otroku, ga sprejeti takega kot je in ga podpreti pri iskanju najboljših možnosti in poti iz krize oziroma stiske.

Osnovni cilj je izboljšanje otrokove samopodobe, posredno pa preprečevanje neustreznih oblik vedenja. Težimo  k izboljševanju kvalitete odnosov v ožjem in širšem socialnem okolju. Zato je poudarjeno učenje socialnih veščin. Če  je pri otrocih in mladostnikih prisoten problem šolskega uspeha, težimo k učenju kvalitetnih metod in tehnik učenja. Preko likovnega izražanja spodbujamo vzpostavljanje stika s svojimi čustvi, izražanje čustev, sproščanje napetosti in razvijanje kreativnosti. Pomemben cilj je tudi učenje konstruktivnega preživljanja prostega časa

ČAS IZVAJANJA:

Projekt poteka preko šolskega leta, med počitnicami pa le izjemoma, ko to zahteva obravnava. Srečanja potekajo povprečno enkrat tedensko po dve uri.

UPORABNIKI:

Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju; otroci, ki imajo učne in vedenjske težave; otroci, ki doživljajo osebno stisko zaradi neugodnih družinskih razmer, kjer so v družini prisotni alkohol, revščina, nasilje, trpinčenje ali duševne bolezni staršev. Posebej smo pozorni na otroke kjer so starši v razveznih postopkih, in so proti svoji volji porinjeni v boj, ki ga starši bijejo preko otrok.

OBSEG PROGRAMA:

Pred vključitvijo v program se najprej pogovorimo z otrokom oz. mladostnikov ter z njegovimi starši oz. skrbniki. Predstavimo jim naš projekt in možnosti, ki jim jih nudi. Po odločitvi za vključitev na skupni razgovor skrbnikov in otroka povabimo prostovoljca, za katero ocenjujem, da je najbolj primerna  za delo s konkretnim otrokom. Nato oblikujemo načrt dela in postavimo pravila sodelovanja.

UMESTITEV PROGRAMA

Področje dela z otroki in  mladostniki je del rednega dela CSD. Program prostovoljnega dela je še en način kako doseči to ranljivo skupino otrok in mladostnikov z manj možnostmi.

FINANCIRANJE

Program  deluje že 21 let in je delno financiran s strani Občine Jesenice.

REZULATI IN EVALVACIJA

Kljub izredno hudim težavam, s katerimi se srečujejo otroci zajeti v program, pa ugotavljamo, da pri svojem delu sledimo ciljem in rezultati kažejo, da se funkcioniranje otrok  v večini primerov izboljšuje kljub zelo slabim prognozam.

Izkušnje iz preteklosti kažejo, da je pomoč otroku z vključitvijo v projekt pomenila možnost, da je ostal v domačem okolju in ni bila potrebna izločitev ter namestitev v institucionalno varstvo (rejništvo, zavod).

 

 Izvajalka programa: Marijana Odorčič, univ. dipl. psihologinja, tel. št. 04 583 46 05