Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

Skupina rejnic in rejnikov

 

SKUPINA REJNIC IN REJNIKOV

CILJI:

NEPOSREDNI:

-        ustvarjanje ugodnih družinskih klim v katere se vključujejo otroci v rejništvu

-        izobraževanje in razreševanje dilem in osebnih stisk

-        ustvarjanje prijateljskih vezi

-        negovanje sožitja v družinah in generacijah

-        razvijanje vrednot v družinah in okolju

-        informiranje o vseh novostih in literaturi na področju rejništva

-        pridobivanje novih socialnih veščin

-        praktično učenje reševanja težav v družini

      POSREDNI:

-        usmerjanje pozornosti v skrb in dajanje za drugega

-        učenje za boljše medsebojne odnose

-        kvalitetnejše preživljanje prostega časa

-        pridobivanje ugleda in cenjenosti rejništva kot dejavnosti

-        zvišanje kvalitete pri izvajanju rejništva

ČAS IZVAJANJA: Skupina se srečuje kontinuirano, vsak prvi torek v mesecu od 10. do 11.30. ure, na CSD, v mali sejni sobi. Srečanja ne tečejo le v juliju in avgustu.

UPORABNIKI: Vse rejnice in rejniki z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti iz območja UE Jesenice, ter tudi kandidati za opravljanje rejniške dejavnosti, po že izdelani oceni o primernosti za izvajanje rejniške dejavnosti. V skupino se lahko vključita tudi oba zakonca, ki izvajata rejništvo.          

OBSEG PROGRAMA:program obsega izobraževalne vsebine, ki jih predlagajo vključeni v skupino preko predavanj, debat in izkustvenih delavnic, pomoč in podpora pri razreševanju dilem v povezavi z delom ter osebnih stisk, izobraževalni izlet, ustvarjalne delavnice ter prireditev in obdaritev ob koncu leta.

UMESTITEV PROGRAMA: Področje rejništva je dejavnost, ki spada v javna pooblastila. Skupina rejnikom omogoča podporo in dodatna znanja, veščine, ki jih potrebujejo pri delu z otroki. Je dopolnitev individualnih pogovorov z rejniki.

FINANCIRANJE: program izvajamo kot redno dejavnost  CSD, dodatni stroški se pokrijejo z donatorskimi sredstvi.      

REZULTATI IN EVALVACIJA:

-       ocena doživljanja in počutja v skupini ob vsakem srečanju vseh udeleženih

-       rednost prihajanja

-       odkrito nadaljnje načrtovanje

Udeleženci izražajo zadovoljstvo tako s počutjem v skupini, kot tudi glede umestnosti in podajanja izobraževalnih vsebin.  Z rednim sodelovanjem v skupini se vsem rejnicam in  rejnikom sprotno podaja tekoče informacije, s čimer se zagotavlja večja transparentnost dela, ter možnost razreševanja nejasnosti.

Izvajalka programa: Mojca Ahčin, univ. dipl. soc. delavka, tel. št. 04 583 46 07