Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

Skupina staršev mladostnikov s težavami v odraščanju

NAMEN IN CILJI SKUPINE:

- hitrejše pridobivanje novih znanj in izkušenj pri vzgoji preko ostalih članov

- uvid v odnosno dinamiko težav pri mladostniku, s poudarkom na lastni participaciji

- čustvena opora

- širitev neformalne podporne mreže

- usposabljanje za konstruktivno reševanje problemov

- ventiliranje negativnih čustev

- pomoč pri razreševanju lastnih stisk

- spremembe lastnih vzorcev vedenja in reagiranja

ČAS IZVAJANJA: program se izvaja preko celega šolskega leta, 1 x mesečno, razen v času poletnih počitnic (julij, avgust). Srečanja skupine trajajo eno uro in pol. Nekajkrat letno se srečanje organizira tudi izven dogovorjenih terminov, ko se člani udeležijo predavanj, ki jih izvedejo druge organizacije ali društva

UPORABNIKI, člani skupine:

 -  starši katerih otroci so nameščeni v zavodsko varstvo zaradi vedenjskih in čustvenih težav

 -  starši katerih otroci so obravnavani na CSD zaradi težav v odraščanju

 - starši katerih otroci so v postopkih kaznivega dejanja, prekrška, imajo izrek vzgojnega ukrepa

 - v letu 2011 je izkušnjo srečanj skupine dobilo 7 staršev ali starši devetih otrok.

OBSEG PROGRAMA:  Na prvem srečanju ob začetku novega šolskega leta, v septembru,  oblikujemo novo skupino staršev, na katerega povabimo poleg starih članov, tudi nove. Običajno so to starši, s katerimi smo se srečali tekom leta in jim sodelovanje v skupini predstavili in ponudili. Na tem srečanju starši sokreirajo program dela za tekoče šolsko leto s svojimi predlogi, sama jim ponudim nekaj tem, prednost dajem zanimanju in potrebam staršev.  Dosedanje srečanja skupine so potekala tako, da so na skupinah starši pred izbrano vsebino (temo) imeli prednost, v kolikor so želeli izpostaviti problem in govoriti o njem. V takem primeru član skupine s pomočjo vodje in ostalih članov išče možne poti in nove, drugačne načine ravnanja.

V preteklem letu smo obravnavali teme:

 - Mladostnik in njegovo okolje – nevrologinja sodobne dobe; razumevanje odzivanja mladostnikov na okolje

 - Vzpostavitev kontakta, sporazumevanje in načini sporazumevanja z mladostnikom

 - Delavnica na temo odvisnosti, ki jo je izvedla zunanja izvajalka, gospa Ivanka Bečan iz Društva Žarek

 - Izkustvena delavnica  na temo: Jaz sem… (risanja avtoportreta)

 - Ogled in predstavitev Zdravilišča za otroke Rakitna – metode dela z otroki in mladostniki z različnimi osebnimi stiskami, po zaključeni psihiatrični ali psihoterapevtski obravnavi in otroki, ki niso osvojili toaletnega treninga

 - Ogled in predstavitev Kriznega centra za mlade Kresnička Lesce, načini reševanja težav mladostnika, pristojnosti posameznih služb in vloga staršev, v juniju, z zaključkom ter s skromno pogostitvijo v Gostišču Tulipan Lesce

 - Samouničevalno vedenje mladostnikov – uvod

 - Mladostnik in njegovo okolje- pot do sebe in vrednote

Pri izvedbi delavnic k sodelovanju povabimo poleg strokovnih delavcev CSD s posameznih področjih dela in specifičnimi znanji tudi zunanje izvajalce. Program v celoti izvedemo z minimalnimi stroški. Tudi v tem letu smo s programom dosegli namen in zastavljene cilje.

UMESTITEV PROGRAMA: Področje dela z mladostniki je del rednega dela CSD. Osnovno vodilo je čim večja učinkovitost pri pomoči in delu z mladostniki in njihovimi družinami. Zakon sicer ne določa postopkov, metod, vrst  pomoči družinam mladostnikom s težavami v funkcioniranju, iz lastnih delovnih izkušenj in vse bolj zahtevne in kompleksne problematike, pa se mi zdi nujno potrebno delo s starši z namenom prepoznavanja otrokovih potreb, korekcije dotedanjih vzgojnih metod, sprememb v njihovem funkcioniranju,…, vse to pa je bistveno bolj učinkovito, če se individualno svetovalno delo s starši dopolnjuje s skupino staršev s podobnimi problemi.

FINANCIRANJE: Program  deluje že peto  leto. V letu 2012 je bil delno financiran s strani Občine Jesenice, večino stroškov (materialni stroški in uporaba prostorov) so bili pokriti s strani CSD.

REZULATI IN EVALVACIJA: Sistem pomoči staršem in njihovim otrokom se je tekom let precej spremenil, pridobil na kvaliteti in učinkovitosti, vendar pa razvoj družbe prinaša s seboj nove oblike, vsebine in jakosti problematike, zaradi česar se število potreb po pomoči povečuje. Z delovanjem skupine omogočamo staršem pridobiti nove veščine, metode oz. poti, za učinkovitejše vodenje svojih otrok. Njihovi otroci največkrat niso motivirani za sodelovanje z institucijami, ker si ne želijo sprememb in je njihov vzgojni vodja skupina vrstnikov v katero so vključeni in je prav starše potrebno usposobiti, da bodo pri vzgoji in vodenju učinkovitejši.  Pri starših poskušamo doseči uvid v svoja ravnanja, s katerim participirajo v vzdrževanje neustreznega odzivanja otrok in jih učiti spremenjenih, drugačnih ravnanj. Skupina je v septembru začela delovati 4. leto, po enoletnem premoru. V času, ko je skupina delovala, se je izkazalo, da je individualno delo s starši v kombinaciji z vključenostjo v skupino, učinkovitejše in nujno potrebno v smislu razreševanja težav v družini in posledično korekciji otrokovega vedenja.

TEŽAVE:

 - Mnogo staršev je zaposlenih in delajo v turnusu, kar onemogoča redno sodelovanje na srečanjih

 - sama dinamika skupine zahteva od staršev aktivno sodelovanje, kar pa je za mnoge starše preobremenjujoče

 - starši si želijo pogovarjati o težavah pri njihovih otrocih in se poskušajo izogibati pogovorov o njih samih, njihovih pristopih in ravnanjih, ter njihovi participaciji k težavam

 - ko se pri funkcioniranju otrok pokažejo pozitivni učinki, nekateri starši menijo, da je težava odpravljena in ocenjujejo, da ni več potrebe po pomoči centra

 

Izvajalka programa: Monika Pogačar, dipl. soc. delavka, tel. št. 04 583 46 15